Εταιρία

Η Εταιρία

Η SALAS International Group SA είναι πρωτοπόρος στους τομείς του εμπόριου, της αποθήκευσης και διανομής τροφίμων, καθώς και της παραγωγής και παροχής υπηρεσιών μαζικής εστίασης σε όλη την Ελλάδα, με εμπειρία πάνω από 30 χρόνια.

Η δραστηριότητά μας στον επισιτιστικό τομέα περιλαμβάνει
  • Παραγωγή εδεσμάτων (κρύα, ζεστά)
  • Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας  που  περιλαμβάνει την αποθήκευση, τη διακίνηση, την ομαδοποίηση παραγγελιών, το σχεδιασμό δικτύων τροφοδοσίας (logistics), το ανθρώπινο δυναμικό, τις ομάδες διανομής, τις συσκευασίες / ανασυσκευασίες
  • Εμπόριο τροφίμων και ειδών παντοπωλείου
  • Διαχείριση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος


Καλύπτουμε αυξημένες και πολύπλευρες επισιτιστικές ανάγκες με παραγωγή και διανομή μεγάλου αριθμού μερίδων φαγητού σε όλη την Ελλάδα για τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
  • Στον ιδιωτικό τομέα (Εταιρίες, Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς, Αθλητικούς Οργανισμούς)
  • Στο δημόσιο τομέα  (Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Στρατιωτικές μονάδες, Σχολεία, Κέντρα Φροντίδας Μεταναστών)

01
Oι άνθρωποί μας

Οι άνθρωποί μας, είναι η δύναμή μας. Εργαζόμαστε με ευελιξία και ενθαρρύνουμε τη συνεργασία μεταξύ τμημάτων.

Περισσότερα
02
Το όραμά μας

Πορευόμαστε με άξονα την διαπροσωπική επικοινωνία, τις υψηλές απαιτήσεις, την αμείωτη ποιότητα και την αμφίδρομη εμπιστοσύνη.

Περισσότερα
03
Πιστοποιήσεις

Οι επαγγελματικές πιστοποιήσεις μας διασφαλίζουν την ασφάλεια και τη συνέπεια στην ποιότητα των προιόντων μας.

Περισσότερα
04
Εγκαταστάσεις

Διαθέτουμε άριστες κτιριακές υποδομές και εγκαταστάσεις 30.000 κυβ.μ. για εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα.

Περισσότερα